Home
Home

Katalog atrakcji w regionach

do katalogu
Suwałki i okolice
Cmentarzysko Jaćwingów - Szwajcaria.
Szwajcaria
16-400 Suwałki
Strona www:http://pl.wikipedia.org/wiki/Rez[...]
Atrakcja całoroczna

Rezerwat "Cmentarzysko Jaćwingów" – rezerwat położony we wsi Szwajcaria na Suwalszczyźnie, około 5 km na północny wschód od Suwałk. Zajmuje powierzchnię 4,12 ha. Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1959 (MP nr 96 poz.517).

Klasyfikacja rezerwatu
Według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat kulturowy (Ku) podtypu obiektów zabytkowych (oz), przedmiotem ochrony jest zachowanie zespołu kurhanów w obstawie kamiennej na cmentarzysku Jaćwingów,
Według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów (L) podtypu lasów mieszanych nizinnych (lni).
Według Zarządzenia celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych boru świeżego wraz z cmentarzyskiem kurhanowym użytkowanym w okresie od II do V wieku ery nowożytnej przez ludność tzw. grupy suwalskiej, kultury zachodniobałtyckiej utożsamianej z ludem Jaćwingów. Rezerwat jest w rejestrze zabytków pod nr A-a-5.

Walory przyrodnicze i kulturowe
Głównym walorem kulturowym są kurhany. Najbardziej charakterystyczną formą grobu był kurhan o zmiennej średnicy 6-21 m, zbudowany z kilku warstw kamieni. Na cmentarzysku występowały zarówno groby ciałopalne, jak i szkieletowe. Największe skupiska kurhanów usytuowane są w centralnej części rezerwatu na osi północ – południe na wyniesieniach terenu. Dziś większość grobów ulega zatarciu. Tylko niektóre z nich osiągają wysokość do 0,5 m i są kuliście obłożone kamieniami. Na części kurhanów porastają drzewa.

Teren rezerwatu położony jest na wyniesieniu i znajduje się na wysokości 183,5 m n.p.m. W drzewostanach gatunkiem panującym jest świerk, z domieszką sosny i dębu. Pod okapem na ok. 20% występuje podrost świerka i dębu. Występuje tu wiele gatunków roślin, jak przylaszczka pospolita, konwalijka dwulistna, sałatnik leśny, poziomka, orlica pospolita, szczawik zajęczy, gajowiec żółty, malina kamionka.

Z roślin chronionych występują: lilia złotogłów (Lilium martagon) i wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), konwalia majowa (Convalaria majalis).

 

 

 

 

 

Organizator:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 81
16-400 Suwałki

Tel.: 87-566-57-50
Adres e-mail:muzsuw@konto.pl
Strona www:www.muzeum.suwalki.info/

Kontakt / Informacja:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 81
16-400 Suwałki

Tel.: 87-566-57-50
Adres e-mail:muzsuw@konto.pl
Strona www:www.muzeum.suwalki.info/

Wstęp wolny

W pobliżu:

W pobliżu:

Obiekty noclegowe

Kredens smaku / Julita Górska i Sławomir Bielski3,4 km więcej »
Karczma Polska w Suwałkach5,2 km więcej »
Velvet Hotel & Restaurant5,2 km więcej »
ADA / Agnieszka i Daniel Koneszko5,2 km więcej »
U Alika Kuchnia tatarska5,3 km więcej »

Inne imprezy i atrakcje

Suwalski Kaziuk po raz 17. 3,8 km więcej »
„Niedzielne zabawy” w Hotelu Loft 4,2 km więcej »
Aquapark w Suwałkach 4,2 km więcej »
Filharmonia Suwałk: koncert „Movie Night” 4,4 km więcej »
Copyright © 2014 - Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, coding - www.augustyn, Graphic Design - Black Stork Studio
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 2.2.1. "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki