Home
Home

Katalog atrakcji w regionach

do katalogu
Suwałki i okolice
Baśniowy Szlak

Baśniowy Szlak - Suwalszczyzna

Wioski Bajek - oparte są na twórczości Marii Konopnickiej, legendach regionalnych i wątkach baśniowych. Każda z wiosek poświęcona jest innej tematyce.

Jest to jedyny w swoim rodzaju produkt sieciowy, mający za zadanie zapewnienie ciekawych atrakcji gościom odwiedzającym Suwalszczyznę i możliwość jej bliższego poznania przez najmłodszych wędrowców. Przy tworzeniu gier, animacji oraz scenariuszy zajęć w poszczególnych wioskach bazowano na potencjale przyrodniczym i kulturowym Suwalszczyzny. W ten sposób Suwalszczyzna oferuje nową formę turystyki krajoznawczej i rodzinnego wypoczynku oraz ciekawą propozycję dla grup kolonijnych i szkolnych.
Wioski Bajek rozproszone są po całym regionie – od Puszczy Augustowskiej, przez stolicę regionu – Suwałki, po Sejny i pogranicze polsko-litewskie.

Każda z nich posiada odrębny profil tematyczny, własne postaci patronów – przewodników oraz wybraną legendę. Dla każdego z siedmiu miejsc opracowano również oddzielny pakiet gier, zabaw, animacji oraz scenariuszy zajęć z dziećmi i młodzieżą. Do całej trasy Baśniowego Szlaku przygotowano karty wędrowców ułatwiające i urozmaicające zwiedzanie. Mała Karta Wędrowca prowadzi po terenie danej wioski, zaś Duża Karta Wędrowca służy do odwiedzenia całego szlaku i zbierania punktów oraz zdobywania nagród, a do tego jest jednocześnie kolorową pamiątką z odbytej podróży po bajkowych wioskach Suwalszczyzny.

1) Suwałki – Zaułek Krasnoludków

Lokalizacja: przy Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. Kościuszki 31

Patroni: Król Błystek, sierotka Marysia (bohaterowie baśni Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi")

Legenda: "O powstaniu Suwałk" opowiadająca skąd się wzięła nazwa miasta nad Czarną Hańczą

Temat przewodni: Park z czasów Marii Konopnickiej, czyli miejskie rozrywki z przełomu XIX/XX.

Usytuowanie Wioski w Suwałkach – miejscu urodzenia Marii Konopnickiej, w ogrodzie przy budynku muzeum imienia pisarki było inspiracją do wyboru tematu i nazwy: Zaułek Krasnoludków. Altana teatralna, altana luster ze strojami do przebrania, katarynka, karuzela, a także pozostałe gry i zabawy przywołują czasy, w których żyła Maria Konopnicka. Projektantom zależało aby zaprojektowana przestrzeń, zgodnie z miejską architekturą parkową, stylistycznie wkomponowała się w istniejące otoczenie zabytkowego budynku muzeum, stając się miejscem rozrywki i spotkań suwalczan oraz odwiedzających to miasto gości.

2) Nowa Wieś – Wioska Wesołych Wędrowców

Lokalizacja: Ośrodek Maniówka w Nowej Wsi k. Suwałk

Patroni: Janko Wędrowniczek (główny bohater utworu Mari Konopnickiej "O Janku Wędrowniczku"), krasnoludek Podziomek

Legenda: "O wigierskiej siei", jedna z najbardziej znanych legend Suwalszczyzny, wyjaśniająca skąd ryba sieja wzięła się w suwalskich jeziorach.

Temat przewodni: Przyroda na wsi, życie codzienne i zwyczaje wiejskie.

Położenie Wioski Wesołych Wędrowców w centrum wsi, w sąsiedztwie innych gospodarstw wiejskich i malowniczych pól zainspirowały wybór tematu. Stąd też dobór jako patrona – przewodnika Janka Wędrowniczka, którego historia stała się podstawą do zaprojektowania całej Wioski Wesołych Wędrowców. Poszczególne książkowe etapy wędrówki Janka przez Wioskę – Za Kasinym płotem, Dary pani Marcinowej, W lesie, Młyn, Bociania łąka, Na łodzi – zostały wkomponowane w urozmaiconą przestrzeń przy Ośrodku Maniówka.

3) Kopiec – Wioska Darów Lasu

Lokalizacja: agroturystyka „Leśny Zaułek”, Kopiec 7, gm. Sztabin koło Augustowa

Patroni: Jagodowy Król (bohater utworu Mari Konopnickiej "Na jagody"), krasnoludek Modraczek

Legenda: "Ale kamień" - lokalna legenda, opowiadająca o powstaniu jednej z miejscowości niedaleko Sztabina – Kamienia, sławiąca piękno Puszczy oraz mieszkających w niej zwierząt.

Temat przewodni: Życie lasu – świat roślin i zwierząt.

Położenie wioski na skraju Puszczy Augustowskiej miało ścisły wpływ na wybór tematu i nazwy – Wioska Darów Lasu. Na kanwie utworu „Na jagody” Marii Konopnickiej, opowieści o wędrówce Janka w poszukiwaniu jagód, zostały opracowane trasy, dające możliwość poznania życia lasu: świata zwierząt i roślin. Zależało nam na takim zaprojektowaniu przestrzeni oraz instalacji, by na płaskim terenie w ciekawy, niestandardowy i aktywny sposób pokazać ekosystem leśny, odwołując się równocześnie do jednego z najbardziej znanych utworów dla dzieci M. Konopnickiej.

4) Bakałarzewo – Wioska Zapomnianych Wojów

Lokalizacja: przy Gminnej Bibliotece Publicznej

Patroni: Mikuła i Pakuła – rycerze Króla Błystka (bohaterowie baśni Marii Konopnickiej
"O krasnoludkach i sierotce Marysi"), krasnoludek Pietrzyk

Legenda: "Stary Skazdub" - lokalna legenda, opowiadająca o powstaniu wsi niedaleko Bakałarzewa. Historia, o której opowiada legenda zainspirowała do zaprojektowania jednej z trzech dróg, prowadzącej przez Wioskę do Magicznego drzewa.

Temat przewodni: Jaćwingowie – dawni mieszkańcy Suwalszczyzny.

Ślady Jaćwingów – tajemniczego, bałtyjskiego ludu można spotkać w różnych miejscach na Suwalszczyźnie, w tym również w Bakałarzewie. Usytuowanie Wioski nad rzeką, w dolinie, pomiędzy wałami wpłynęło na przedstawienie tego zagadnienia właśnie w tym miejscu. Przez wioskę przebiegają trzy trasy wędrówki, na których zaprojektowane zostały instalacje – różnego rodzaje "tory przeszkód", nawiązujące do tematyki poszczególnych szlaków. Droga jaćwieska, rozpoczynająca wędrówkę w instalacji Grodzisko, w aktywny sposób umożliwia poznanie życia Jaćwingów. Droga Pietrzyka – powstała w oparciu o historie bohaterów utworu Marii Konopnickiej – Mikuły i Pakuły rycerzy króla Błystka oraz krasnoludka Pietrzyka – patronów Wioski. Droga legendy – nawiązuje do lokalnej legendy Stary Skazdub.

5) Puńsk – Wioska Dwóch Mistrzów

Lokalizacja: przy skansenie w Puńsku, ul. Szkolna 67

Patroni: krasnal Koszałek Opałek świerszcz Mistrz Sarabanda (bohaterowie bajki Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi")

Legenda: "O Jegli i Żaltisie" - przejmująca historia o Jegli i królu jezior Żaltisie jest najbardziej znaną legendą Suwalszczyzny. Jednym z zadań, nawiązujących do tej legendy jest odszukanie drzew rosnących na terenie Wioski, w które zmieniły się postacie z legendy.

Temat przewodni: Litwini – nasi sąsiedzi.

Temat powiązany jest ściśle z miejscem, w jakim zlokalizowana jest wioska – Puńskiem, który jest „stolicą” litewskiej mniejszości narodowej mieszkającej w Polsce. Wybór patronów Wioski krasnala Koszałka Opałka i świerszcza Mistrza Sarabandy, bohaterów utworu Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, wskazuje na dwa najważniejsze tematy, które wędrując po wiosce i rozwiązując różnorodne zadania możemy zgłębić – pierwszy związany jest z językiem, liternictwem, słowami, drugi z muzyką. Projektując Wioskę zależało nam, by poprzez zabawę i atrakcyjne instalacje przybliżyć wiedzę o naszych sąsiadach, ukazując różnice i podobieństwa w języku i muzyce: litewskiej, białoruskiej i polskiej.

6) Rutka-Tartak - W Dolinie Przygód nad Szeszupą

Lokalizacja: zakole rzeki Szeszupy przy moście w Rutce-Tartak

Patroni: Pan Zielonka (żaba z wiersza Marii Konopnickiej "Pan Zielonka") krasnoludek Sikorek

Legenda: "Klechda o czarnym wilku" Wędrując przez Wioskę warto poznać poruszającą legendę o duszy pokutującej w postaci wilka, którego przed wieloma laty można było spotkać nad Szeszupą.

Temat przewodni: Zwierzęta Suwalszczyzny, krainy rzek i jezior.

Położenie Wioski nad malowniczo wijącą się rzeką Szeszupą zadecydowało, by w tym miejscu zaprezentować zwierzęta, które zamieszkują bądź dawniej zamieszkiwały Suwalszczyznę. Przez Wioskę wytyczona została trasa z torami przeszkód oraz instalacjami nawiązującymi do życia poszczególnych gatunków ssaków i ptaków, żyjących nad wodami. Przemierzając trasę i wykonując różnorodne zadania można poznać zwyczaje zwierząt takich jak: dzik, łoś, wilk, zając, a także licznych ptaków.

6) Sejny – Miasteczko Sekretnych Uliczek

Lokalizacja: przy stadionie miejskim w Sejnach, ul. Konarskiego 23a

Patroni: Dziadek (główny bohater wiersza Marii Konopnickiej "Dziadek przyjdzie")
krasnoludek Krężołek (paź Króla Błystka)

Legenda: "Legenda o powstaniu Sejn". Na terenie miasteczka można odnaleźć ślady końskich kopyt, wędrując po nich można odszukać ukryte postacie z legendy oraz przeczytać jej treść.

Temat przewodni: Wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter Suwalszczyzny.
Suwalszczyzna i całe Podlasie jest miejscem gdzie do dziś można poczuć wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter przedwojennej Polski. Sejny stały się doskonałym miejscem na ukazanie tej problematyki. Miasteczko Sekretnych Uliczek nawiązuje do sposobu życia w przedwojennych Sejnach. Swoim kształtem symbolizuje układ, w którym obok kościoła rzymskokatolickiego, zbudowana była synagoga, kościół ewangelicki i molenna. Sąsiadami byli Polacy, Litwini, Żydzi, Rosjanie, Cyganie i Niemcy. Ponadto całość została zaprojektowana w taki sposób by samo "miasteczko" było tematycznym placem zabaw rozwijającym nie tylko sprawność ruchową ale i wyobraźnię dzieci.


Na Baśniowym Szlaku spotkamy kolorowe wozy: przenośny stragan, wagon podróżnika, karetę, dyliżans, czy wóz teatralny. Każda wioska posiada własny pojazd, będący wizytówką miejsca, a nawiązujący swoim wyglądem i zdobieniami do charakteru wioski. Wozy są swoistym mobilnym elementem promocyjnym Baśniowego Szlaku. Mają stanowić reklamę tego produktu sieciowego na różnego rodzaju akcjach promocyjnych i targach turystycznych.
W oparciu o Baśniowy Szlak można zaplanować niebanalny, wielodniowy wypoczynek rodzinny, odwiedzając każdego dnia inną część regionu. Na bazie Szlaku przygotowano także bogatą ofertę pobytu grup szkolnych oraz wycieczek rowerowych dla miłośników dwóch kółek.

     


Więcej informacji:

www.basniowyszlak.pl

info@basniowyszlak.pl

tel.: +48 690 519 644

 

                                                                                                                                          

Organizator:

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

Kościuszki 82 lok. 7
16-400 Suwałki

Tel.: 87 5665872, 87 5665494
Adres e-mail:sirt@suwalki-turystyka.info.pl
Strona www:www.suwalki-turystyka.info.pl

Kontakt / Informacja:

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

Kościuszki 82 lok. 7
16-400 Suwałki

Tel.: 87 5665872, 87 5665494
Adres e-mail:sirt@suwalki-turystyka.info.pl
Strona www:www.suwalki-turystyka.info.pl

Wstęp wolny

W pobliżu:

W pobliżu:

Obiekty noclegowe

Kwatera wiejska D. Anuszkiewicz / Dariusz Anuszkiewicz więcej »
Staszkowa Zagroda / Dorota Cieślukowska więcej »
Eurocamping Suwałki / OSIR Suwałki więcej »
Kompleks Turystyczny / Stanisław Huryn więcej »
Hotel Akvilon*** z restauracją więcej »

Inne imprezy i atrakcje

Agro Perły Powiatu Suwalskiego 2014 więcej »
Piknik „EKO Rzeka Rospuda”: więcej »
Dolina Rospudy więcej »
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych więcej »
Suwałki Miss Run 2016 więcej »
Copyright © 2014 - Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, coding - www.augustyn, Graphic Design - Black Stork Studio
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 2.2.1. "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki