Home
Home

Katalog atrakcji w regionach

Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowo-widowiskowy przystosowany do organizowania imprez okolicznościowych oraz rozgrywania zawodów sportowych, przeprowadzania treningów, ćwiczeń gimnastycznych, rehabilitacyjnych. Hala przystosowana jest do następujących dyscyplinach sportowych: ...
Atrakcja całoroczna
Głównym celem powstania Muzeum było zachowanie dla przyszłych pokoleń bogatej tradycji regionu związanej z pisanką sięgającej XIX w. Muzeum prowadzi warsztaty i pokazy pisankarskie, wypieku pieczywa obrzędowego(korowaje, gąski) wykonywania pająków i wycinanek. Muzeum Lipskiej Pisanki ...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Góra Cisowa
Wzniesienie o regularnym stożkowatym kształcie wysokości 256 m n.p.m. określane mianem "Suwalskiej Fudżijamy", "Góry Gulbieniskiej" lub "Góry Sypanej", którą to nazwę ludowa legenda łączy z leżącym u jej stóp jeziorem Kopanym. Według tej lege...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Czarna Hańcza
Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny przepływającą przez cudowny teren o unikalnych walorach krajobrazowych. To też jeden z najsłynniejszych polskich nizinnych szlaków kajakowych. Swój bieg rozpoczyna nieco powyżej najgłębszego polskiego jeziora – Hańcza (108,5 m). J...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Góra Zamkowa w Szurpiłach
Wśród pięknych krajobrazów Suwalskiego Parku Krajobrazowego wznosi się imponująca Góra Zamkowa – serce potężnego założenia obronnego, składającego się z całego systemu zbiorników wodnych i obwarowanych wzgórz (należą do nich też Góra Cmentarna i Koście...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Suwalski Park Krajobrazowy
Został utworzony w 1976 roku, jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Obejmuje Zagłębienie rzeki Szeszupy i tereny otaczające najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. We wsi Malesowizna-Turtul mieści się dyrekcja parku. Turtul jest jednym z najstarszych miejsc osadniczych na terenie parku (osada młyńsk...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Uroczysko Święte Miejsce
To uroczysko nad Rospudą, na skraju Puszczy Augustowskiej, jest starodawnym miejscem kultu religijnego, sięgającego czasów pogańskich. Wewnątrz drewnianego ogrodzenia pozostała kaplica oraz kilka drewnianych i kamiennych krzyży. Zgodnie z legendą w tym miejscu ochrzczono Jaćwingów z dr...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Dolina Rospudy
Dolina Rospudy jest jednym z najpiękniejszych miejsc północnej i zachodniej Suwalszczyzny. Stukilometrowa rzeka Rospuda jest niczym turkusowy naszyjnik, położony na jedwabnym zielonym obrusie. Płynąc wyżłobiła piękną dolinę, łącząc w swym biegu dziewięć jezior. Rzeka wypływa z jeziora Rospuda...
Atrakcja całoroczna
Augustów i okolice
Kanał Augustowski
Kanał Augustowski to cud dziewiętnastowiecznej techniki, który łączy Wisłę i Niemen wykorzystując pasmo Jezior Augustowskich oraz doliny rzek Biebrzy, Netty, Czarnej Hańczy i Niemna. Naturalne zbiorniki i cieki wodne połączone za pomocą sztucznie wykonanych przekopów i zastosowanych ur...
Atrakcja całoroczna
Augustów i okolice
Kościół w Krasnymborze
Znajduje się tu najstarsza świątynia na Suwalszczyźnie - kościół z końca XVI wieku. Stanowi on oryginalne połączenie renesansu z późnym gotykiem. Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła jest słynący łaskami olejny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z połowy XVII wieku. Według pod...
Atrakcja całoroczna
Copyright © 2014 - Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, coding - www.augustyn, Graphic Design - Black Stork Studio
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 2.2.1. "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki