Home
Home

Katalog atrakcji w regionach

W tej miejscowości nad Rospudą znajdowała się jedyna prawdziwie magnacka rezydencja regionu, której wspaniałość oddaje zdanie: "Wart Pac pałaca, a pałac Paca". Obiekt zbudowano w XIX wieku według projektu młodego włoskiego architekta, Henryka Marconiego. Wokół pałacu założono...
Atrakcja całoroczna
Augustów i okolice
Sanktuarium w Studzienicznej
Na malowniczym półwyspie stoi zabytkowy kościół drewniany ze zdobieniami z poroża, a także kaplica Najświętszej Marii Panny, do której prowadzi wąska grobla. W kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej Studzieniczańskiej. Przed laty miejsce to zamieszkiwał pustelnik, z czasem sta...
Atrakcja całoroczna
Augustów i okolice
Puszcza Augustowska
Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów leśnych Europy. Powierzchnia Puszczy Augustowskiej wynosi ponad 1100 km2. Polany puszczański...
Atrakcja całoroczna
Wigierski klasztor jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Suwalszczyzny. Ufundowany w 1667 roku przez króla Jana Kazimierza na wyspie jeziora Wigry, zbudowany został w stylu barokowym. Po upadku Rzeczpospolitej zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia Wigier. Obecnie znajdują się tu pamiąt...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy powstał aby chronić cenne środowisko przyrodnicze jeziora Wigry i jego otoczenia. Na terenie parku znajduje się 245 km oznakowanych szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Atrakcją są drewniane kładki, mostki i pomosty zbudowane nad bagnami, a także wie...
Atrakcja całoroczna
Suwałki i okolice
Muzeum Wigier
Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku jest jednostką Wigierskiego Parku Narodowego. Obiekt położony nad brzegiem Wigier, w budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, w której w latach 1927 – 1939 pracował pionier polskiej limnologii – Alfred Lityński. Poznać tu można je...
Atrakcja całoroczna
Gołdap i okolice
Republika Ściborska
Republika Ściborska to ekologiczna osada położona w najdzikszej części Mazur. Znajduje się tu duża hodowla psów zaprzęgowych, muzeum kultury indiańskiej i eskimoskiej, wioska indiańska, galeria fotograficzna i czarna bania. W 2011 Obiekt zdobył tytuł "Najlepszego Produktu Turystycznego n...
Atrakcja całoroczna
Gołdap i okolice
Głazy Wilhelma II
Głazy narzutowe upamiętniające cesarskie polowania na jelenie w Puszczy Rominckiej. W miejscach ustrzelenia wyjątkowych okazów cesarz kazał stawiać głaz z odpowiednią inskrypcją, mówiącą o dacie polowania oraz o wielkości upolowanej zwierzyny. Po obu stronach granicy znajduje się ich 1...
Atrakcja całoroczna
Gołdap i okolice
Rynek Miejski w Gołdapi
W Centrum Gołdapi znajduję się duży rynek z zegarem słonecznym, alejkami do spacerów i małym amfiteatrem. Turysci mogą skorzystać z tutejszych barów i restauracji. Dodatkowym walorem rynku są fontanny, fragmenty obsadzone drzewami i płaską zielenią oraz Park Kinezyterapii - zlokalizowa...
Atrakcja całoroczna
Kościół pod wezwaniem N.M.P. Matki kościoła został zbudowany w stylu późnogotyckim w 1560r. z emporą i kruchtą południową z 1706r. oraz zakrystią z 1717r. Na początku był parafią protestancką (założenie datowano na 1568 rok), choć sam kościół wzniesiono w drugiej połowie XVIII w...
Atrakcja całoroczna
Copyright © 2014 - Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, coding - www.augustyn, Graphic Design - Black Stork Studio
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 2.2.1. "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki