Home
Home

Moje miejsce

 

Wskaż na mapie swoją lokalizację.

przeciągnij marker przeciągnij marker kliknij w wybranym punkcie kliknij w wybranym punkcie
współrzędne

 
Copyright © 2014 - Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna, coding - www.augustyn, Graphic Design - Black Stork Studio
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 2.2.1. "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki